Myyjäksi

Myyjäksi

Hämeen keskiaikafestivaali järjestetään taas ensi elokuussa, 16.–20.8.2017, paikkana Linnanpuisto ja Eino Leinon puisto, Hämeenlinna. Tapahtumamme täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja sen kunniaksi pidennämme festivaalin tapahtuma-aikaa. Jo keskiviikkona 16.8. mm. kuullaan kirkkomusiikkia Vanajan kirkossa, ja torstaina 17.8. käynnistetään markkinat Linnanpuistossa ja linnan ympäristössä. Perjantai muuttuu maksulliseksi, ja torstaina markkina-alueelle on vapaa pääsy edellisvuosien perjantain tapaan n. klo 14–20. Torstai-aamupäivä on varattu kojujen pystytykseen. Voit saapua rakentamaan jo keskiviikkoiltana, mutta kerrothan siitä hakemuksen lisätiedoissa.

Koska tapahtuma-aika pitenee, myös kulurakenne ja sitä myötä hinnoittelu hieman muuttuu, sekä asiakkaille että teille kauppiaille. Jos teidän ei ole mahdollista osallistua kaikkien neljän markkinapäivän (to–su) ajaksi tapahtumaan, toivomme siitä teiltä tietoa mahdollisimman pian.

 

Tutustu osallistumisehtoihin alla. Hakemuksen palauttamalla sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Hakemukset tehdään sähköisinä ja linkit niihin löytyvät osallistumisehtojen alta.

Hämeen keskiaikafestivaalin 2017 yleiset osallistumisehdot

 1. Kauppiaat, kauppatavara, muut osallistujat

Myytävien tuotteiden tulee olla keskiajan henkeen sopivia: käsitöitä, taidetta, luonnontuotteita, luonnon raaka-aineista valmistettuja tuotteita sekä elintarvikkeita. Muut tuotteet sopimuksen mukaan. Tapahtuman henkeen ei käy esim. myydä muovituotteita, eikä tuotteita sovi pakata muoviin. Kojun sadesuojauksessa on sallittua käyttää nykyaikaisia materiaaleja, mutta ne eivät saa näkyä. Kauppiaan kannattaa varata omia sadesuojausmateriaaleja.

Kauppiaiden, käsityöläisten ja esiintyjien on noudatettava pukeutumisessaan ja esillepanossa keskiaika-teemaa (esim. jos käyttää modernia myyntitelttaa tms., kaikki metalliprofiilit ja muovipinnat on peitettävä ja naamioitava teemaan sopiviksi. Kauppiaan tulee ehdottomasti noudattaa ennakkoon ilmoittamaansa ja järjestäjän hyväksymää tuotevalikoimaa.

Järjestäjällä on oikeus olla hyväksymättä tapahtuman henkeen sopimattomia kauppiaita sekä rajoittaa myyjien ja tuotteiden määrää.

Leiriläiseksi hakeminen tapahtuu omalla lomakkeellaan, ks. internet-sivuiltamme osio “Leiriläiseksi”. Leiriytymisestä annetaan erilliset lisäohjeet, mutta kohta 2. “Kauppiaaksi hakeminen ja maksuehdot” pois lukien nämä osallistumisehdot koskevat kaikkia osallistujia.

 

 1. Kauppiaaksi hakeminen ja maksuehdot

Päivätty hakulomake, valokuvat myyjästä, tuotteista ja kojusta sekä muut mahdolliset liitteet on palautettava 15.5.2017 mennessä. Järjestäjä kirjoittaa laskun hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella. HUOM! Laskutusosoite on pakollinen tieto. Paikkamaksu on maksettava laskun tietoja käyttäen pankkiin eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on 10 %. Myyntipaikka varmistuu vasta paikkamaksun suoritettuasi, ja järjestäjä määrää paikan sijainnin. Toiveita pyritään huomioimaan olosuhteiden salliessa. Käteismaksusta peritään 10 € käsittelykuluja. 15.7.2017 jälkeen tehtyihin jälkivarauksiin tulee 20 € korotus. Myyntihintoihin lisätään alv. 24 %.

 

 1. Peruutukset

Mikäli myyjä peruu markkinoille tulonsa kirjallisesti yli kaksi (2) viikkoa ennen markkinoita, palautetaan suoritetusta maksusta 75 %. Yli viikkoa ennen markkinoita tapahtuvista peruutuksista palautetaan puolet maksusta. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista ei maksua palauteta lainkaan.

Jos myyntipaikan varannut ei ota paikkaa haltuunsa ennen myyntiajan alkua, menettää hän oikeuden paikkaan, mutta on silti velvollinen maksamaan kaikki erääntyneet maksut täysimääräisinä.

 

 1. Paloturvallisuus

 Linnanpuiston alueella ei saa käyttää avotulta muualla kuin järjestäjän osoittamissa kohdissa, palamattomalla alustalla. Jokaisella tulisijaa suunnittelevalla henkilöllä/ telttakunnalla on oltava mukana oma tarkastettu ja toimiva, riittävä ensisammutusvälineistö, eli sammutuspeite, sammutin sekä siitä kertova kyltti. Näytteilleasettaja vastaa omista rakenteistaan ja somisteistaan sekä niiden turvallisuudesta. Ilmoita tulisijasta etukäteen ja laadi turvallisuussuunnitelma. Nurmea on suojattava kulottumiselta lämpökilvin ja kastelemalla.

Elintarvikemyyjien on ilmoitettava myös kaasupullot ja muut palavat aineet ennakkoon hakulomakkeella ja täydennettävä tiedot 15.7. mennessä, jos ne jostain syystä muuttuvat hakuajan umpeutumisen tai hakemuksen jättämisen jälkeen. Lisätiedot lähetetään suoraan osoitteeseen keskiaikatori@gmail.com. Älä täytä nettihakulomaketta uudelleen! Muista tarkentaa sähköpostiviesti nimelläsi ja yrityksesi nimellä.

 

 1. Luvat ja ilmoitukset

 Järjestäjä hankkii tapahtumalle kaikki normaalituotteiden myynnissä ja muussa tapahtumatoiminnassa tarvittavat luvat. Elintarvikemyynti, ks. seuraava.

 

 1. Elintarvikemyynti

 Myynti on järjestettävä voimassaolevan elintarvikelainsäädännön mukaisesti. Kukin elintarvikemyyjä vastaa toimintansa ilmoittamisesta Hämeenlinnan kaupungin elintarvikevalvonnalle linkistä löytyvien ohjeiden mukaan. Muussa tapauksessa järjestäjällä ja terveysviranomaisella on oikeus estää myynti.

Ruokaa paikan päällä valmistavien kauppiaiden on kerättävä asianmukaisesti talteen mm. paistinrasva, sitä ei saa päästää maahan eikä nurmelle. Nurmea on myös suojattava palamiselta ja kulottumiselta lämpökilvin ja kastelemalla.

Järjestäjä vaatii luonnonmukaisten ja/tai puu-/paperipohjaisten annospakkausten ja aterinten käyttöä muovisten sijaan.

 

 1. Sähkö ja kaasu

 Sähkö- ja kaasulaiteilmoitukseen on kirjattava yksityiskohtaisesti sähkölaitteet ja niiden käyttöjännite sekä teho. Myyntipaikalla saa olla kerralla korkeintaan 25 kg nestekaasua, kaikki pullot kiinnitettynä kulutuslaitteeseen. Kaasun käytöstä ohjeistetaan lähempänä tarkemmin. HUOM! Sähkö toimitetaan ilmoituksen mukaan ja sähkömaksu veloitetaan paikkamaksun yhteydessä. Ilmoita myös kylmälaiteautojen tai -konttien sähköntarve. Huomaa että kaikille ei välttämättä voida taata sähköä ja järjestäjä määrää myös autojen ja konttien sijoittelun.
Omat nimikoidut, ulkokäyttöön tarkoitetut ja hyväksytyt jatkojohdot helpottavat sähkönjakelua. Sisäkäyttöön sopivat, ns. ”valkoiset jatkojohdot” ovat kiellettyjä. Näytteilleasettaja vastaa omien sähkölaitteiden turvallisuudesta ja soveltuvuudesta. Tapahtuman luonteen vuoksi vain elintarvikemyyjille toimitetaan sähköä.

 

 1. Vakuutukset ja turvallisuus

Järjestäjällä on järjestäjän laitteista kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vahingot korvaava vastuuvakuutus. Myyjät vastaavat itse omalle kalustolleen, muille myyjille tai yleisölle aiheuttamistaan vahingoista. Myyjien on tarpeen mukaan hankittava vastuu- ym. vakuutukset omalle osastolleen.

Alueelle on järjestetty liikenteenohjaus ja järjestyksenvalvonta tapahtuman aukioloaikoina, sekä yövartiointi ja -järjestyksenvalvonta to klo 20 ja su klo 9 välisenä aikana. Järjestäjä vastaa tapahtuma-alueen yövartioinnista. Järjestäjä ei kuitenkaan vastaa tapahtuma-alueelle jätetystä omaisuudesta eikä kauppiaiden omien kylmälaitteiden toimivuudesta tai mahdollisen sähkökatkon aiheuttamasta vahingosta.

 

 1. Jätehuolto

Myyjän on vietävä kaikki jätteet lajiteltuina jäteastioihin tai otettava jätteet paikalta poistuessaan mukaansa. Jokainen huolehtii alueensa siisteydestä koko tapahtuman ajan. Paikkansa siivoamatta jättäneeltä peritään 90 e siivousmaksu.

HUOM! Ruoka-annoksia myyvien on tapahtuman alussa lunastettava järjestäjältä vuokralle nimikoidut jäteastiat ja kuljetettava ne päivittäin tyhjennettäviksi ennalta määrättyihin paikkoihin.

 

 1. Logistiikka ja ajoneuvot

 Autoilla ajo alueelle on mahdollista vain kuorman ripeää lastausta tai purkua varten to klo 08:00–13:00 ja pe-la-su -aamuina klo 07:00–09:00 sekä sunnuntaina klo 17:00 jälkeen. Ajoneuvojen on poistuttava alueelta viimeistään puoli tuntia ennen tapahtuman alkua. Tapahtuman aikana tavaratäydennykset on pyrittävä hoitamaan muilla keinoin, esim. käsikärryillä, hankkimalla kantoapua tms. Järjestäjältä on mahdollista hyvissä ajoin ENNAKKOON tiedustella ao. palveluita pientä järjestelymaksua vastaan.

Pysäköinnistä annetaan lisäohjeita ennen tapahtumaa. HUOM! Pysäköintipaikkoja ja -lupia on järjestäjän puolesta rajoitetusti, sillä sijaitsemme keskikaupungilla. Auton ajaminen, kääntäminen ja pysäköiminen nurmikolla on ehdottomasti kielletty maksuseuraamuksen uhalla.

 

 1. Eläimet

Muut kuin esiintyjien ohjelmaan kuuluvat eläimet on kielletty alueella yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. Poikkeuksen tähän tekevät tehtävissä olevat opas- ja avustajakoirat.

 

 1. Yleisiä ehtoja

Hämeen keskiaikamarkkinoille osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja ja tapahtuman järjestäjän ja turvallisuusjohdon antamia lisäohjeita.

Nurmikon tärveleminen esim. autolla, nuotiopaikan kaivaminen tai suurempien rakenteiden jälkien siivoamatta jättäminen on kielletty maksuseuraamuksen ja myöhemmän osallistumiskiellon uhalla.

Myyjien ja esiintyjien on noudatettava Suomen lakia ja viranomaisten elinkeinon harjoittamisesta ja verotuksesta antamia määräyksiä.

Yörauha klo 24:00–7:00, huomioitava alueella yöpyviä ja vältettävä metelöintiä ja muuta häiriön aiheuttamista.

Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Hämeenlinnan kaupunkia. Ylivoimaisen esteen sattuessa tapahtuman järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman siirtämiseen tai peruuttamiseen. Hämeen keskiaikatapahtumat oy ei ole korvausvelvollinen esim. mahdollisen pandemian takia peruutetun tapahtuman aiheuttamista kuluista.

Myyntipaikkojen hinnat:

 

Myyntipaikkojen hinnat määräytyvät koon mukaan. Osallistumisaika taas vaikuttaa paikan sijoitteluun siten, että kaikkina neljänä (4) päivänä (to–su) osallistuvat pyritään sijoittamaan yhtenäisiin kokoonpanoihin, ja kolmena päivänä tai sen alle osallistuvat siten, että ao. paikan ollessa tyhjä tai rakenteilla/purussa se ei vaikuta kokonaisuuteen heikentävästi.

 

Huomaathan, että kauppapaikkojen rannekemääriä saatetaan rajoittaa myyntialueen koon mukaan tai muulla perusteella.

• järjestäjän pöytäpaikka 210,80 €, sisältää katoksellisen pöydän.

• 2 x 2 metriä 235,60 €, 4 m2 myyntiala omalle teltalle, kojulle tms.

• 3 x 3 metriä 260,40 €, 9 m2 myyntiala omalle teltalle, kojulle tms.

• 4 x 4 metriä 310 €, 16 m2 myyntiala omalle teltalle, kojulle tms.

Hinnat sisältävät alv 24 %.

Hae elintarvikekauppiaaksi tästä linkistä!

Hae kauppiaaksi tästä linkistä!

Lataa Turvallisuussuunnitelmalomake tästä linkistä!

Eikö sähköisen hakemuksen täyttäminen onnistu?
Lataa tuotteistosi edellyttämä hakemus-pdf allaolevista linkeistä, täytä ja palauta osoitteella

Hämeen keskiaikatapahtumat oy
Hämeenlinnan keskiaikayhdistys ry
Toimisto ja puvusto
Merventie 5
13720 Parola

tai sähköpostitse keskiaikatori(at)gmail.com

Elintarvikekauppiaaksi hakeminen 2017

Kauppiaaksi hakeminen 2017

 

Alla oleva kartta on vuodelta 2016, eikä päde kaikilta osin 2017. Uusi kartta päivitetään lähempänä tapahtumaa.

Hämeen Keskiaikamarkkinoille matkasi vuonna 2016 puolitoistasataa käsityöläistä ja kauppamiestä niin kotimaasta kuin Tallinnan ja Viipurinkin takaa.

Kauppiaat2016paikat

Kauppiaat 2016

paikkanumeroittain järjestettynä

(Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.)

 päivitys 20.82016
A 05 Kelttikorut 925 Oy
A 06 Aarkom Oy
A 09 Kukkian kädentaitajat
A 10 Manosun Oü
B-alue Suomalaiset Sepät
C 05 Voimakoru
C 06 Pihlavainen / Ruusu & Rosmariini
C 07 Anja Kivinen
C 08 Ulla Giat
C 09 Hannele Selin
C 10 Ingrid Airikkala
C 11 osk Kehrä
C 12 Katrin tuunaukset
C 13 Korumetsä
C 14 Lainahöyhenet
C 15 Artiikki Oy
D 01 Partiolippukunta Kostian Kahlaajat
D 02 Oy Saaremaine
D 04 Rieväpojat
D 05 Asplund Risto
D 06 A. Asplund
D 07 Asplund Niklas
E 04 Rautaukko
E 05 Kalevan Noita
E 06 Drakmakare
E 07 Miira Öhman
E 09 Irman langat tmi
E 10 Minna Koskinen
E 11 NeaDesign
E 12 Värjärikilta
E 14 Lehtonen Veikko
E 15 Viikin Paja
E 15.1 Huovuksissa 5 ja 16 välissä
E 16 Rautapiha
E 18 KarMia
E 19 Laukaan Tupaswilla
E 20 Hedebyn Gyta ja Milja Ketomäki
E 21 Vitolds Vize
E 22 UkonVacka
E 25 Mystikko Alexander
F 04 Bindelle Oü
F 06 J.Parikka
F 09 Femix Oy /Suvisointu
F 10 Paperihuone ry
F 10 Esoteeriset alkemistit ry.
F 10.2 Esko Huhtakangas on 10 ja 11 välissä
F 11 Tmi Maire Seutu
F 12 Asmara Herkkushop
F 16 MR-ruokapalvelut Oy
F 20 Tarpojaryhmä Sudet
H 01 Nordic Brasserie/Tmi Sami Lähdesmäki
H 02 Hämeenlinnan Lapsi- ja Nuorisokuorojen Tuki ry
H 03 Jumiasema
H 07 Jariart
H 08 Marjaana Lappalaisen taidenuket
H 09 Pirjo Paldanius
H 10 Osk Kytö/Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
H 11 Tryzna / Medieval Midgard
H 11 Nomad Art Kft
H 13 Lides/Pelkonen
H 14 Tmi Sanna Pekkanen
H 15 Yläkuu kustannus
H 16 Pikku-Miina
H 5 Kuninkaan Kellari
I 02 Tmi Katjan Lumous Koru & Hopea
I 03 Maia S.
I 04 Sipuseiska
I 05 Mirimart Oü
I 06 Klaas Oy
I 07 Saravila
I 08 Anna Enne Ateljee
I 09 Tarot-Tuula
I 12 Andres Auväärt
I 14 Rekonstrukcje Historyczne Cezar
I 15 Quadrex Ltd
I 17 Andris Dreimanis
I 21 Sebastian´s Creations
I 24 Fleischerei K. Müller Crinitz
I 25 Grilli & Cafe Rundi
I 29 Varpun Tonttupaja
I 6.1 Lauri Vaasvainio 6 ja 7 väli
J 03 Stengården
J 04 PajaKulta T:mi
J 05 Tiensuu Erkki
J 06 Seppä Tervarauta
J 08 Black Clothing Hiiden
J 09 Noitavasara
J 11 T:mi Töitä & Tekijöitä
J 18 Koruntekijä Emil Lindfors
J 20 Saippuaenkelit
J 7.1 Avail Grupp
K 01 Hemmo Selkälä
K 02 Sirkku Linnea
K 03 Kas! Design Käsineateljee Silkkisormet
K 05 Anne M. Ahonen Stone A-korut
K 06 Helena Hugg
K 07 Siputikki
K 11 Karin Gottberg-Ek & Anu Piltz
K 12 Puunlumoissa
K 16 Aito käsityö Janina Hurkala tmi
K 17 Tarua
K 18 Lepizsàn Manufactura
K 19 Carla country cottage
K 21 Janron Ky
K 22 Design Arja Laaksonen
K 25 Hämeen Hansakauppiaat
K 26 St. Elisabeth Convent
K 27 Kristiinakeramiikka
K 28 Loitsukioski
K 29 Sysimaa osk
K 29.2 Vuonue ja viipsinpuu
K 29.3 Kustannusosakeyhtiö Tammi
K 29.4 Pirjo Paulus
K 30 Sate herkkutuote
K 30.1 Pirjo Blomster 30 ja 31 välissä
K 31 Katinalan lihakauppa
K 8 Ajan koru
K 8 Haltijatontut Ceramic Sirpale
K15 Sini Louko
L 01 Greenrose Faire
N 01 Eventhits Oy/Ravintola Haxen
N 02 MGA Markeds Bod
N 03 Kuokantalo
N 04 Niina Pinni
N 05 Puustikki
N 07 Härkäpään Sahti Puor
O 06 Gungnir
O 07 Takomo Alkutuli
O 10 Odin´s Spear
O 11 Otavattaret
O 12 Tulinael Oü
O 14 Wästikivi
O 15 Rautaharakat & Jovia
O 17 Salakirjat
O 18 Sepän Galleria
O 19 Päivin Öin
O 21 Ormslingan
O 22 PianKera
O 23 Eviteh Oü
O 25 Pekka ja Kaija Ay
O 26 Halla-Puumiekat
O 26.1 Etnostiil Oü
O 27 OÜ Lizard Art
O 29 Nordic Tales
O 30 Alnilam
O 31 Tippet.fi
O 33 Gripping Beast
O 37 Viikinkiseppä J. Peltoniemi
T 01 Linnaravintola Brahe
T 03 Kaarnalaiva
T 05 Taitajien Talo / Bard & Jester
T 06 Raudikko Ruuna
T 07 Raed Abu Askar
T 08 Suomen Meriruokakeittiö Oy

 

 

Share